Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 34

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 THÁNG 3

Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3 - Học kỳ II- Năm học: 2016 – 2017

        Quản lý và điều hành hoạt động: TS. Trần Trung – SDT:0989.088.845

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trần Trung

- Tham gia các cuộc họp theo quyết định của nhà trường.

-  Điều hành mọi công việc chung của phòng.

-  Kiểm tra giờ giảng dạy toàn trường.

2

Hoàng Thị Tuyết

-  Phụ trách chương trình giảng dạy các môn học

- Tham gia điều hành công việc chung của phòng

- Phụ trách làm thời khóa biểu theo từng tuần

3

Nguyễn Đình Chung

-  Xây dựng thời khóa biểu theo từng tuần

- Thứ 2 (20/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

4

Nguyễn Đình Trường

-  Xây dựng các biểu mẫu, các văn bản cần phải báo cáo theo yêu cầu của công văn đến.

-  Thứ 3 (21/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 5 (23/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

5

Ngô Xuân Mạnh

-  Xây dựng các biểu mẫu, các văn bản cần phải báo cáo theo yêu cầu của công văn đến.

-  Phụ trách công tác văn thư của Phòng

-  Thứ 4 (22/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

-  Thứ 6 (24/3): Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

 


Viết bởi: phongdaotao
Ngày Viết: 20/03/2017
Số lần xem: 145

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com