Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 31

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 27/02 đến 05/3/2017

 

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lịch chung

-       8h thứ 2 (27/02): Hội ý Ban giám hiệu: Xét hết hợp đồng lao động tháng 1.

1

Nguyễn Văn Tuấn

-     Giải quyết công việc chung.

-     13h30 thứ 2 (27/2): Họp giao ban

-     Đi học Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Thị Thanh Huế

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 5 (02/3): Dự Hội nghị công tác pháp chế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-     Thứ 4 (01/03): Trực phòng.

3

Lê Thị Lan Chi

-     Giải quyết công việc chuyên môn. Soạn thảo các công văn, quyết định của phòng.

-     Thứ 2 (27/02), thứ 4 (05/03): Trực phòng.

4

Bùi Văn Cương

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 3 (28/02), thứ 6 (03/3): Trực phòng.

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: phongtochuc
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 156

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com