Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 32

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 06/3 đến 12/3/2017

 

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lịch chung

-  7h thứ 2 (06/3): Chào cờ

-  10h thứ 4 (08/3): Gặp mặt chúc mừng cán bộ nữ nhân ngày 8 – 3

-  15h30 thứ 4 (08/3): Sinh hoạt chuyên môn

1

Nguyễn Văn Tuấn

-  Giải quyết công việc chung.

-  14h thứ 2 (06/3): Họp Ban chấp hành Đảng ủy

-  14h thứ 6 (10/3): Họp Ban khai thác dịch vụ

-  15h thứ 6 (10/3): Họp tập thể lãnh đạo

2

Nguyễn Thị Thanh Huế

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 5 (09/3): Trực phòng.

3

Lê Thị Lan Chi

-     Giải quyết công việc chuyên môn. Soạn thảo các công văn, quyết định của phòng.

-     Thứ 2 (06/3), thứ 4 (08/3): Trực phòng.

4

Bùi Văn Cương

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 3 (07/3), thứ 6 (10/3): Trực phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: phongtochuc
Ngày Viết: 03/03/2017
Số lần xem: 167

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com