Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 33

 

   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 13/3 đến 19/3/2017

 

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lịch chung

-  9h30 thứ 2 (13/3): Họp Ban xây dựng nội dung chuyên đề bồi dưỡng HLV

1

Nguyễn Văn Tuấn

-  Giải quyết công việc chung.

-  13h30 thứ 2 (13/3): Họp giao ban

-  15h thứ 2 (13/3): Họp BTC Lễ kỷ niệm 26 – 27/3 và ngày chạy Olympic toàn dân.

-  9h30 thứ 3 (14/3): Họp tập thể lãnh đạo

-  Đi học NCS tại Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Thị Thanh Huế

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 5 (16/3): Trực phòng.

3

Lê Thị Lan Chi

-     Giải quyết công việc chuyên môn. Soạn thảo các công văn, quyết định của phòng.

-     Thứ 2 (13/3), thứ 4 (15/3): Trực phòng.

4

Bùi Văn Cương

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 3 (14/3), thứ 6 (17/3): Trực phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: phongtochuc
Ngày Viết: 10/03/2017
Số lần xem: 159

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com