Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT Tuần 33

...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 THÁNG 3

Từ ngày 13/03 đến ngày 19/03________Học kỳ II- Năm học: 2016 - 2017

 

 THỨ

NỘI DUNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ

7, CN

CÔNG VIỆC CHUNG

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

Ts. Trần Kim Tuyến

 ( Phụ trách chung )

K

 - Quản lý chung công việc của Khoa

 

T

13h30: Họp giao ban (A2)

8h: Họp về hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên  (A2)

 

 

 

 

 

P.TRƯỞNG KHOA

Ths. Nguyễn Văn Bách

K

- Thay mặt trưởng Khoa giải quyết công việc khi trưởng Khoa đi công tác

 

T

 

 

 

 

 

 

Ths. Đỗ Tiến Thân

 

K

 

 

Nghiên cứu sinh Nước ngoài

T

Ths. Vũ Tuyết Nhung

( Quản lý khóa ĐH 52 )

 

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 52 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH52

T

 

 

 

 

 

 

 

 

Cn. Trần Huyền Trang

 ( Quản lý khóa ĐH 49 )

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 49 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH49

- Phụ trách công tác thi đẳng cấp sinh viên của Khoa

T

 

 

 

 

 

 

Ths. Dương Thị Trường

  ( Quản lý khóa ĐH 51 )

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 51 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH51

T

 

 

 

 

 

 

Cn. Nguyễn Trường Anh

 ( Trợ lý CNTT )

( Trợ lý Giáo vụ )

K

- Phụ trách công tác giáo vụ Khoa

- Phụ trách công nghệ thông tin

T

 

 

 

 

 

 

Cn. Nguyễn Thanh Quyền

( Quản lý khóa ĐH 50 )

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 50 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa,ĐH50

T

 

 

 

 

 

 

Cn. Vũ Thị Thúy Hằng

( Quản lý khóa LT 4 )

( Trợ lý Văn thư ) 

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa LT4 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập khóa LT4

- Phụ trách chung  công tác văn thư lưu trữ của Khoa ( công văn đi, đến, quyết định ... )

T

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: khoasupham
Ngày Viết: 13/03/2017
Số lần xem: 163

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com