Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT TUẦN 32


 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 THÁNG 3

Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3

 Học kỳ II- Năm học: 2016- 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Xuân Trãi

  Phụ trách chung

T2

7h: Chào cờ toàn trường

 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T4

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Văn Hòa

Phụ trách công tác  Văn thư, Giáo vụ khoa, Quản lý học sinh

Quản lý khóa ĐH 50

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 46 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

T2

Biệt phái sang TTGDQP

 

T3

Biệt phái sang TTGDQP

 

T4

Biệt phái sang TTGDQP

 

T5

Biệt phái sang TTGDQP

 

T6

Biệt phái sang TTGDQP

 

T7

 

 

CN

 

 

3

GIẢNG VIÊN

 

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Trợ lý Khoa học

Trợ lý Giáo vụ khoa

 Quản lý khóa ĐH 47

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 47 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

 

T2

7h: Chào cờ toàn trường

 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T4

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

 

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

4

CHUYÊN VIÊN

Th.S Ngô Hữu Thành

  Quản lý khóa ĐH 48

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 48 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

T2

7h: Chào cờ toàn trường

 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T4

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

 

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

5

CHUYÊN VIÊN

Th.S. Vũ Thị Thu Hiền

Quản lý khóa ĐH 49

 

T2

7h: Chào cờ toàn trường

 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T4

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

 

T5

Trực khoa

 

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

6

CHUYÊN VIÊN

CN. Đồng Nguyệt Thư

Trợ lý Quản lý khóa ĐH 50

 

T2

Nghỉ chế độ thai sản

 

T3

Nghỉ chế độ thai sản

 

T4

Nghỉ chế độ thai sản

 

T5

Nghỉ chế độ thai sản

 

T6

Nghỉ chế độ thai sản

 

T7

 

 

CN

 

 


Viết bởi: khoahlv
Ngày Viết: 08/03/2017
Số lần xem: 159

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com