Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
tkb tuan 34

tkb

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY        
 
     
BỘ MÔN: Y SINH TDTT                                    
  TUẦN: 34 TỪ NGÀY: 20/03/2017 ĐẾN NGÀY: 25/03/2017      
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016-2017            
  THỨ 2 3 4 5 6 7      
TIẾT      
1 + 2 YH K50 k1,2 E3   TDCB K49 K11 H21(TH) TDCB K49 K11 H21 SL K51 K1,2 E6        
Ngọc   Mai Anh, Mai Anh, Huyền        
    SL K51 K9,10,11 E5 SL K51 K5,6 E5 VS K52 K1,2 E7        
    Huyền Ngọc Chi,        
    YH K50 KHL E3   VDTL K50 K11 H42        
    Ngọc   Trang.        
                 
                 
                 
                 
3 + 4 YH K50 KHL E3   8h30 họp BCV với SV DTH K49 K11 H21 SL K51 K3,4 E6        
Ngọc     Thăng, Long        
DTH K49 K11 H21 DTH K49 K11 H21 SL KHL E5 YH K50 K11,12 H42 VS K52 K3,4 E7        
Thăng, Thăng, Long Mai Anh, Chi,        
VĐTL K50 K11 H42 YH K50 K11,12 H42   SL K51 K7,8 E5 XBTT K52 K11 (TH)        
Quý. Mai Anh,   Ngọc Mai Anh.        
                 
                 
                 
                 
5 + 6 YH K50 K3,4  E3   YH K50 k1,2 E3 YH K50 K5,6 E3 VS K52 K5,6 E7        
Mai Anh   Ngọc Ngọc Chi,        
                 
                 
    15h30 sinh hoạt CM            
                 
                 
                 
                 
                 
7 + 8     YH K50 K3,4  E3            
    Mai Anh            
YH K50 K5,6 E3                
Ngọc                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
9 + 10                  
                 
                 
                 
TRƯỞNG BỘ MÔN     TT        GV GD CT  TT        GV GD CT GIÁO VỤ BỘ MÔN      
     1 :   Ngọc 16      9 :   Long 4        
               2 :   Chi 6    10 :   Thăng 6                    
               3 :   Mai Anh 12    11 :    Hưng                      
               4 :   Ngọ Anh      12 :   -                      
ThS. Bùi Quang Ngọc      5 :   Sinh      13 :   -     ThS. Nguyễn Thu  Trang      
     6 :   Huyền 4    14 :   -          
               7 :   Trang 2    15 :   -                      
               8 :   Quý 2   Tổng: 52                    
                                           
                                           
  TT 2 1 1,5 Tổng Tổng   Gio coi thi Tong   coi thi cn                    
  1 # 0 0 16 24   0 0   0                    
  2 0 0 6 6 7,2   0 0   0                    
  3 4 2 6 12 15,2   0 0   0                    
  4 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  5 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  6 4 0 0 4 6   0 0   0                    
  7 0 2 0 2 2   0 0   0                    
  8 0 2 0 2 2   0 0   0                    
  9 4 0 0 4 6   0 0   0                    
  10 0 0 6 6 7,2   0 0   0                    
  11 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  12 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  13 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  14 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  15 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  Tổng 52 69,6   0 0                        
                                             
                                             
                                             

Viết bởi: bmysinhhoc
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 152

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com