Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33

            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

 

 

 

 

 

BỘ MÔN:

LÝ LUẬN TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN:

33

TỪ NGÀY:

13/03/2017

ĐẾN NGÀY:

18/03/2017

 

HỌC KỲ:

2

NĂM HỌC:

2016 - 2017

 

 

 

  THỨ

2

3

4

5

6

7

TIẾT

1 + 2

 

 

 

LLHL.DH50.K7,8,9,10.E3

 

 

 

 

 

Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 + 4

 

 

LL2.DH50.K11,12.H42

LL.LT4.E4

 

 

 

 

Hồng

Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 + 6

 

LL2.DH50.K1,2.E3

 

 

 

 

 

Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 + 8

 

LL2.DH50.K3,4.E3

 

LL2.DH50.K11,12.H42

 

 

 

Cương

 

Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL2.DH50.K5,6.E3

 

 

 

 

 

Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

TT        GV

GD

CT

 TT        GV

GD

CT

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 1 :   Oanh

 

 

   9 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 :   Triệu

 

 

 10 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 :   Cương

10

 

 11 :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 :   Quang

 

 

 12 :   -

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn T.Phương Oanh

 

 

 5 :   Hồng

4

 

 13 :   -

 

 

ThS. Phạm Hồng Quang

 

 

 6 :   Nguyện

 

 

 14 :   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 :  

 

 

 15 :   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 :   

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmlyluantdtt
Ngày Viết: 10/03/2017
Số lần xem: 180

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com