Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT tuần 31

 

RUNG TÂM THÔNG TIN, THƯ VIỆN
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
Từ ngày 27/2 đến ngày 5/3/2017 - Năm học: 2016 – 2017
       Quản lý và điều hành hoạt động: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu - SĐT: 0989 977 556
TT
HỌ VÀ TÊN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
9h00, thứ ba: Họp trung tâm
1
Trần Tuấn Hiếu
- Điều hành hoạt động chung của Trung tâm
- Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm tại bộ môn Võ, Quyền anh
- Tham gia các cuộc họp theo quyết định của nhà trường
- Tham gia biên tập tin trên website
- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và TT
2
Mai Thị Bích Ngọc
- Phụ trách hoạt động của Tạp chí KHĐT & HLTT
- Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm tại bộ môn Võ, Quyền anh
- Chuẩn bị Tạp chí số 2 năm 2017
- Tham gia các cuộc họp chung của Nhà trường
- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và trung tâm
3
Đỗ Xuân Đặng
 - Phụ trách hoạt động chung của Công nghệ thông tin
-  Biên tập bài báo trên website
-  Tham gia các công việc khác của nhà trường
- Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm tại bộ môn Lý luận đại cương
4
Nguyễn Thị Thu Quyết
- Phụ trách chung công tác Thư viện
- Theo dõi công tác xuất bản; chuẩn bị tạp chí số 2 năm 2017
- Chuẩn bị hội đồng nghiệm thu sách Sinh lý thể thao và Dạy bơi cho thiếu niên, nhi đồng
- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và trung tâm
- Từ ngày 27/2 học NCS
5
Lê Thị Tuyết Thương
- Chuẩn bị bài cho tạp chí số 2/2017
- Chuẩn bị hội đồng nghiệm thu sách Sinh lý thể thao và Dạy bơi cho thiếu niên, nhi đồng
- Tham gia các hoạt động chung của Nhà trường và trung tâm
6
Trần Hải An
- Thực hiện công tác chụp ảnh, viết tin bài cho trang tin điện tử
- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và TT
7
Vũ Công Duẩn
- Trực sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và máy chủ trong toàn trường
- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và TT
8
Vũ Thị Hoa
- Làm nghiệp vụ Thư viện
- Thực hiện công tác phòng Truyền thống
- Tham gia hoạt động chung của Nhà trường và của trung tâm
9
Nguyễn Thị Thương
- Làm nghiệp vụ Thư viện
- Thực hiện công tác phòng Truyền thống
- Tham gia hoạt động chung của Nhà trường và của TT
10
Nguyễn Thị Thủy
- Phục vụ phòng đọc
- Làm nghiệp vụ và vệ sinh phòng đọc
- Tham gia hoạt động chung của Nhà trường và của TT
11
Nguyễn Thị Trang
- Phục vụ phòng mượn và bán sách
- Làm nghiệp vụ và vệ sinh phòng mượn, phòng bán sách
- Tham gia hoạt động chung của Nhà trường

Viết bởi: Thuquyet
Ngày Viết: 25/02/2017
Số lần xem: 163

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com