Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
LCT Tuần 32

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 - THÁNG 03/2017

Từ ngày 06/03 đến ngày 12/03 Năm học: 2016 – 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI  DUNG  CÔNG  VIỆC

1

Phạm Bá Dũng

0982.839.118

- Các công việc theo kế hoạch.

2

Nguyễn Thị Quyên

0912.894.894

- Thứ 6(10/03): Trực trung tâm

- Trả chứng chỉ Ngoại ngữ B – Tin học B cho sinh viên các khóa.

- Các công việc khác theo kế hoạch.

3

Nguyễn Tiến Chung

0984.822.886

- Thứ 2, 4 (06, 08/03): Trực trung tâm.

- Tham gia công tác Trợ giảng bộ môn Vật –Judo:

     + Thứ 4 (08/3): Tiết 3, 4; 5, 6

     + Thứ 6 (10/3): Tiết 3,4

- Các công việc khác theo kế hoạch.

4

Dương Thị Lê

0978.88.11.66

- Thứ 3, 5 (07, 09/03): Trực trung tâm

- Trả chứng chỉ Ngoại ngữ B – Tin học B cho sinh viên các khóa.

- Các công việc khác theo kế hoạch.

Ghi chú

- Thứ 2 (06/3): 7h: Chào cờ toàn trường

- Thứ 4 (8/3): 15h30: Sinh hoạt chuyên môn

- Các công việc khác theo lịch  nhà trường.

 

 


Viết bởi: ttngoaingutinhoc
Ngày Viết: 03/03/2017
Số lần xem: 162

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com