Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch Công Tác Tuần 31

.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 THÁNG 3

Từ ngày 27/02 đến ngày 03/03________Học kỳ II- Năm học: 2016 - 2017

 THỨ

NỘI DUNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ

7, CN

CÔNG VIỆC CHUNG 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

Ts. Cao Hoàng Anh

 ( Phụ trách chung )

K

 - Quản lý chung công việc của Khoa

 

T


 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Xuân Tuấn

 

K

 

 

Nghiên cứu sinh Nước ngoài

T

Ths. Phạm Hải Bình

( Quản lý khóa ĐH 50 )

(Phụ trách học kỳ phụ)

 

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 50 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách về chế độ chính sách khoa
- Phụ trách công tác thi đẳng cấp sinh viên của Khoa

T

 

 

 

 

 

 

 

 

Ths. Đào Hồng Hà

 ( Quản lý khối 2 khóa 52 )

(Trợ lý Giáo vụ Khoa)

(Phụ trách văn thư và CNTT khoa)

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khối  2 khóa 52 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Giải quyết các thắc mắc về điểm cho sinh viên

T

 

 

 


 

 

ThS. Trần Thị Tô Hoài

( Quản lý khóa ĐH 49, 51)

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 49, 51 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác khoa học

T

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: khoaquanlytdtt
Ngày Viết: 24/02/2017
Số lần xem: 162

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com