Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT TUẦN 31

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

        KHOA Y HỌC TDTT

                          - LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31-  

Từ ngày 27/2/2017  đến ngày 05/3/2017 Học kỳ II    - Năm học: 2016 - 2017  

        Quản lý và điều hành hoạt động: Th.s Trương Đức Thăng - SĐT: 090983080117

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

Th.s. Trương Đức Thăng

( Phụ Trách công tác chuyên môn)
(Phụ trách công tác khoa học)

2

Quản lý các công việc chung của Khoa

13h30: họp giao ban

16h00: họp khoa

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

 

3

Quản lý các công việc chung của Khoa

 

4

Quản lý các công việc chung của Khoa

 

5

Quản lý các công việc chung của Khoa

 

6

Quản lý các công việc chung của Khoa

 

2

Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương

 ( Quản lý khóa ĐH 49)

(Trợ lý giáo Vụ)

 

2

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

16h: họp khoa

Hoàn thiện hồ sơ khóa 49

3

-          Quản lý khóa 49

-          nhập điểm các môn

4

Quản lý khóa 49

5

Quản lý khóa 49

TRực khoa          

 

6

Quản lý khóa 49

 

3

Ths. Nguyễn Thùy Dung

( Quản lý khóa ĐH 50, 51)

 ( Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, trợ lý CNTT )

2

16h: họp khoa

-          Trực khoa

-          Quản lý K51, 50

-          Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

 

3

Quản lý k51, 50

 

4

-          TRực khoa

Quản lý k51, 50

 

5

Quản lý K51, 50

 

6

- Đưa lịch công tác Khoa

 

4

CN. Nguyễn Văn Hướng

( Quản lý khóa ĐH 52)

( Phụ trách công tác Đoàn)

 

 

2

Quản lý khóa 52

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

16h: họp khoa

 

3

-          trực khoa

 

4

-          Đăng bài lên trang Web của Khoa YS

-          Quản lý CLB Y học TDTT

5

-          Quản lý học tập và rèn luyện khoá 52

 

6

- Trực khoa

- Quản lý học tập và rèn luyện K52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: khoaysinh
Ngày Viết: 03/03/2017
Số lần xem: 164

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com