Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
lct tuần 32

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

        KHOA Y HỌC TDTT

                          - LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32-  

Từ ngày 6/3/2017  đến ngày 12/3/2017 Học kỳ II    - Năm học: 2016 - 2017  

        Quản lý và điều hành hoạt động: Th.s Trương Đức Thăng - SĐT: 090983080117

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

Th.s. Trương Đức Thăng

( Phụ Trách công tác chuyên môn)
(Phụ trách công tác khoa học)

2

Quản lý các công việc chung của Khoa

7h: Chào cờ toàn trường

16h00: họp khoa

 

 

3

Quản lý các công việc chung của Khoa

 10h: Họp Bí thư các chi bộ (A3)

4

Quản lý các công việc chung của Khoa

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

5

Quản lý các công việc chung của Khoa

 

6

Quản lý các công việc chung của Khoa

7h30: Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của sinh viên (E1-Tầng 3 TV)
Tp: QĐ, giáo viên hướng dẫn, ban chủ nhiệm đề tài SV.

2

Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương

 ( Quản lý khóa ĐH 49)

(Trợ lý giáo Vụ)

 

2

7h: Chào cờ toàn trường

16h: họp khoa

 

3

-         Quản lý khóa 49

-         nhập điểm các môn

4

Quản lý khóa 49

15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

5

Quản lý khóa 49

TRực khoa          

 

6

Quản lý khóa 49

 

3

Ths. Nguyễn Thùy Dung

( Quản lý khóa ĐH 50, 51)

 ( Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, trợ lý CNTT )

2

16h: họp khoa

7h: Chào cờ toàn trường

-         Trực khoa

-         Quản lý K51, 50

 

3

Quản lý k51, 50

 

4

-         TRực khoa

Quản lý k51, 50

 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

5

Quản lý K51, 50

 

6

- Đưa lịch công tác Khoa

 

4

CN. Nguyễn Văn Hướng

( Quản lý khóa ĐH 52)

( Phụ trách công tác Đoàn)

 

 

2

Quản lý khóa 52

7h: Chào cờ toàn trường

16h: họp khoa

 

3

-         trực khoa

 

4

-         Đăng bài lên trang Web của Khoa YS

-         Quản lý CLB Y học TDTT

-         15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)
Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

5

-         Quản lý học tập và rèn luyện khoá 52

 

6

- Trực khoa

- Quản lý học tập và rèn luyện K52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: khoaysinh
Ngày Viết: 03/03/2017
Số lần xem: 159

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com