Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT Tuần 32

....

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

TRUNG TÂM GDQPAN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 THÁNG 3

Từ ngày 06/03 đến ngày 11/03 - Học kỳ II- Năm học: 2016 – 2017

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Đại Dương-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Thứ 2: 9h Họp Giao ban toàn Trung tâm, Triển khai, giao nhiệm vụ tuần.(PH.B6)

- Thứ 2-6: Kiểm tra, Rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho đào tạo GDQPAN trường ĐHKTKTCN.

                 Triển khai kế hoạch đào tạo tuần 1 đợt 1 cho giáo viên tại trường ĐHKTKTCN

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2: Trình kế hoạch giảng dạy Đợt 1 trường ĐHKTKT báo cáo Giám đốc. Thông báo chương trình học tập cho sinh viên trường ĐHKTKT.

- Thứ 3: Kiểm tra, công tác đào tạo chặt chẽ trước giảng dạy

- Thứ 4,5: Họp Giáo viên trường SQ.Chính trị thống nhất kế hoạch Đào tạo Đợt 1 cho trường ĐHKTKTCN.

- Thứ 6: Họp giáo viên trường ĐHKTKTCN thống nhất kế hoạch, chương trình đào tạo,

           Liên hệ chuyển Quân trang bàn giao cán bộ trường ĐHKTKTCN cấp phát cho sinh viên đợt 1.

3.

Phòng Hành chính, tổ chức

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2-6: +) Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất bảo đảm lần cuối báo cáo Ban giám đốc.

               +) Phối hợp phòng Đào tạo bàn giao quan trang cho sinh viên trường ĐHKTKTCN.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự

(Thượng tá: Phạm Ngọc Tuấn)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

- Họp Giáo viên giảng dạy Đợt 1, trường ĐHKTKTCN

7.

Khoa Chính trị

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Chính trị, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.


Viết bởi: khoaGDQP
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 182

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com