Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT Tuần 33

...

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

TRUNG TÂM GDQPAN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 THÁNG 3

   Từ ngày 13/03 đến ngày 19/03 - Học kỳ II- Năm học: 2016 – 2017

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Đại Dương-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Thứ 2: 13h30 Họp Giao ban trường (A2)

              16h: Họp Triển khai, giao nhiệm vụ tuần.(PH.B6)

- Thứ 2-4: Tổ chức luyện tập kỹ năng cho cán bộ Khung

- Thứ 3: Báo cáo KH Khai giảng, chuẩn bị Giấy mời

- Thứ 5-6: Kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối, Xếp quân trang, vật chất cấp phát khóa 6-Đ1

- Thứ 2-7: Tổ chức đào tạo GDQPAN tại trường Đại học

KT-KTCN Giai đoạn 1 - Đợt 1- năm 2017

- Chủ nhật: Đón tiêp sinh viên Đợt 1 (S.ĐK)

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2-7: Tổ chức điều hành Công tác giảng dạy Giai đoạn 1-Đợt 1 – tại Trường ĐHKTKT.

- Thứ 2: (7h-9h) Cấp phát Quân trang cho học viên

- Thứ 4-5: Chốt danh sách, thống nhất Quân số, thống nhất thời gian đưa đón sinh viên về Trung tâm.

- Thứ 6: Chuẩn bị Biên bản nhận bàn giao sinh viên.

- Thứ 7: Tổ chức thi kết thúc HP1 tại Trường ĐHKTKT.

3.

Phòng Hành chính, tổ chức

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

Kiểm tra bảo đảm Văn phòng phẩm (Hiền)

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2-3: Kiểm tra hệ thống khóa Tủ, sắp xếp xô, thùng, gầu chậu, chổi tại nhà B1, B2, B6, B7

- Thứ 4-5: Sắp xếp chiếu, Gối đặt sẵn trên các giường tại nhà B1, B2, B6, B7.

- Thứ 5: Phối hợp với P.ĐT trong chuẩn bị quân số, biên chế Đơn vị, tem giường…

             Làm việc với nhà ăn về bảo đảm Quân số ăn GĐ1

- Thứ 6: Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất bảo đảm lần cuối.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Thượng tá: Phạm Ngọc Tuấn)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

- Tổ chức giảng dạy Giai đoạn 1- Đợt 1 tại trường Đại học KT-KTCN


Viết bởi: khoaGDQP
Ngày Viết: 11/03/2017
Số lần xem: 187

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com