Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
LCT Tuần 34

...

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

TRUNG TÂM GDQPAN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 THÁNG 3

   Từ ngày 19/03 đến ngày 26/03 - Học kỳ II- Năm học: 2016 – 2017

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Đại Dương-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Thứ 2: 7h30 Họp Trung tâm Triển khai, giao nhiệm vụ tuần.(PH.B6)

        Tổ chức luyện tập kỹ năng cho sinh viên (theo KH)

- Thứ 3: Khai giảng Khóa 6 – Đợt 1 ĐHKT-KTCN

- Thứ 2-7: Tổ chức điều hành công tác đào tạo GDQPAN cho trường Đại học KT-KTCN Giai đoạn 2 - Đợt 1- năm 2017 theo kế hoạch

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2: Tổ chức công tác bàn giao sinh viên chặt chẽ, tổ chức biên chế Đơn vị, tem giường…

- Thứ 2-7: Tổ chức Công tác giảng dạy Giai đoạn 2-Đợt 1 cho sinh viên Trường ĐHKTKT theo kế hoạch.

        Tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý kịp thời./.

3.

Phòng Hành chính, tổ chức

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

Kiểm tra bảo đảm Văn phòng phẩm (Hiền)

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2: Kiểm tra công tác cấp phát Quân trang cho sinh viên tại các nhà B1, B2, B6, B7.

- Thứ 2-7: Tổ chức điều hành công tác Hậu cần ăn uống bảo đảm cho sinh viên giai đoạn 2 – Đợt 1-Khóa 6

        Kịp thời Phối hợp với các phòng ban trong nhà trường về khắc phục, bảo đảm cơ sở vật chất cho sinh viên ăn ở

- Thứ 6: Chuẩn bị Quân trang cho giai đoạn 2.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Thượng tá: Phạm Ngọc Tuấn)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

- Tổ chức giảng dạy Giai đoạn 2- Đợt – Khóa 6

7

Khung Quản lý học viên

   (Ths: Đào Văn Thăng)

* Tổ chức Duy trì, Quản lý học viên khóa 6 khi về Trung tâm, Gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật tại Trung tâm


Viết bởi: khoaGDQP
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 173

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com