Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 31

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG BÀN
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31
Từ ngày27/2/ đến 4/3/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
Chào cờ đầu tuần
Trường

CS K51SP
Trường
CS K49HL
Việt

CS K49HL
V.Anh
CS K51SP
Nam
3+4

10h họp BM


5+6
PT K50YH
Lý thuyết
nhà tập bb
Việt
7+8


PT K50YH
Nam
ghi chú: Lịch làm việc mùa đông Sáng 7h-11h, Chiều 13h30- 17h30
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Nguyễn Ngoc Giao

2
Lê Vương Anh 2

3
Trần Thị Hồng Việt 4

4
Nguyễn Danh Nam
4

5
Hồ Mạnh Trường 2

6
Vũ Thành Sơn
7
Nguyễn Hùng Cường 0
8
Tổng
12

Phó Trưởng bộ môn     Giáo vụ bộ mônThS.Lê Vương Anh   Th.S Nguyễn Danh Nam

Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 182

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com