Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 32

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG BÀN
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32
Từ ngày6/2/ đến 4/3/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
Chào cờ đầu tháng


CS K51SP
Trường
CS K49HL
V.Anh

CS K49HL
Việt
CS K51SP
Nam
3+4
5+6
PT K50YH
Lý thuyết
bộ môn bb
Trường
7+8

   
PT K50YH
kiểm tra học trình
Nam
ghi chú: Lịch làm việc mùa đông Sáng 7h-11h, Chiều 13h30- 17h30
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Nguyễn Ngoc Giao

2
Lê Vương Anh 2

3
Trần Thị Hồng Việt 2

4
Nguyễn Danh Nam
4

5
Hồ Mạnh Trường 4

6
Vũ Thành Sơn    
7
Nguyễn Hùng Cường 0
 
8
     
Tổng
12

Phó Trưởng bộ môn Giáo vụ bộ mônThS.Lê Vương Anh Th.S Nguyễn Danh Nam

Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 05/03/2017
Số lần xem: 200

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com