Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB Tuần 34

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: BÓNG BÀN
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34
Từ ngày20/3/ đến 26/3/2017
HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016 - 2017
THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
Chào cờ đầu tuần
Nam
PT K50SP
Khối4

Giao-NamCS K51SP
Nam
CS K49HL
V.Anh
PT K50YH
Sơn
CS K49HL
V.Anh
CS K50SP
Việt
CS K51SP
Trường
3+4
PT K50SP
Khối2

Giao-NamPT K50YH
Trường
5+6
PT K50SP
Khối6

Giao-Nam
PT K50SP
Khối3

Việt-Sơn
PT K50SP
Khối5

V.Anh-Trường
15h30: Sinh hoạt chuyên môn HTA
PT K50SP
Khối1
Lý thuyết nhà tập bb
Trường
PT K50SP
Khối4
Lý thuyết nhà tập bb
Việt
7+8
PT K50SP
Khối1

Giao-Nam
PT K50SP
Khối6
Lý thuyết nhà tập bb
Việt
PT K50SP
Khối2
Lý thuyết nhà tập bb
V.Anh
PT K50SP
Khối3
Lý thuyết nhà tập bb
Trường
PT K50SP
Khối5
Lý thuyết nhà tập bb
Việt
ghi chú: Lịch làm việc mùa đông Sáng 7h-11h, Chiều 13h30- 17h30
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
Nguyễn Ngoc Giao 8

2
Lê Vương Anh 8

3
Trần Thị Hồng Việt 10

4
Nguyễn Danh Nam
10

5
Hồ Mạnh Trường 10

6
Vũ Thành Sơn 4
 
7
Nguyễn Hùng Cường 0
 
8
     
Tổng
50

Phó Trưởng bộ môn     Giáo vụ bộ mônThS.Lê Vương Anh  Th.S Nguyễn Danh Nam

Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 19/03/2017
Số lần xem: 169

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com