Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 31

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 31

Từ ngày 27/02 đến 03 tháng 03 năm 2017

 

HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

                    THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

PHỔ TU K3
51GDTC
THẮNG

PHỔ TU K7
51GDTC
HUYỀN

CS51HLTT
THỦY

PHỔ TU K1
51GDTC
HUYỀN
 
PHỔ TU K4
51GDTC
THẮNG

CS49HLTT
MINH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU K7
51GDTC
HUYỀN+THẮNG
CS49HLTT
MINH

CS51HLTT
THỦY

KIỂM TRA GK
PHỔ TU K3
51GDTC
HUYỀN+THẮNG
KIỂM TRA GK
PHỔ TU K4

51GDTC
HUYỀN+MINH

KIỂM TRA GK
PHỔ TU K8
51GDTC
DŨNG+THỦY

3+4

PHỔ TU K5
51GDTC
HUYỀN

PHỔ TU K9
51GDTC
THẮNG+THỦY
PHỔ TU K2
51GDTC
THẮNG
 
PHỔ TU K6
51GDTC
HUYỀN
KIỂM TRA GK
PHỔ TU K5
51GDTC
HUYỀN+THỦY
 
PHỔ TU K8
51GDTC
THẮNG
CS51GDTC
THẠCH
 
KIỂM TRA GK
PHỔ TU K6
51GDTC
HUYỀN+THẮNG

CS50HLTT
THẠCH

KIỂM TRA GK
PHỔ TU K2
51GDTC
HUYỀN+MINH
KIỂM TRA GK
PHỔ TU K9
51GDTC
DŨNG+THỦY

5+6

CS51GDTC
THẠCH

 

 
KIỂM TRA GK
PHỔ TU K1
51GDTC
HUYỀN+THẮNG

7+8

 

 

SINH HOẠT
BỘ MÔN

 


 

 Ghi chú:

Thứ 2: 13h30: Họp giao ban (A2)

                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Vinh

   

 

 

Thủy

12  

 

P. TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

Th.S. TRƯƠNG THỊ THỦY

Đức

0  

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THẠCH

Minh

8  

Thạch 

6  

Huyền

22  

Dũng

4  

Thắng

18  

Chung

0  

 

70  

 


Viết bởi: bmcaulong
Ngày Viết: 24/02/2017
Số lần xem: 218

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com