Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 32

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:32

Từ ngày 06/03 đến 10 tháng 03 năm 2017

 

HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

                    THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CHÀO CỜ TOÀN TRƯỜNG
KIỂM TRA GK
CS49HLTT
MINH+HUYỀN

CS51HLTT
THỦY

PHỔ TU K1
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K4
51GDTC
THẮNG
PHỔ TU K3
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K7
51GDTC
THẮNG
CS49HLTT
MINH

CS51HLTT
THỦY

PHỔ TU K3
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K4
51GDTC
THẮNG

PHỔ TU K8
51GDTC
HUYỀN

3+4

PHỔ TU K5
51GDTC
HUYỀN

PHỔ TU K9
51GDTC
THẮNG+THỦY
PHỔ TU K2
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K6
51GDTC
HUYỀN
PHỔ TU K5
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K8
51GDTC
HUYỀN
PHỔ TU K6
51GDTC
ĐỨC

CS50HLTT
THẠCH

PHỔ TU K2
51GDTC
HUYỀN

PHỔ TU K9
51GDTC
THẮNG+THỦY

5+6

CS51GDTC
THẠCH
 
 
CS51GDTC
THẠCH

PHỔ TU K1
51GDTC
THẮNG

7+8

 

 

SINH HOẠT
BỘ MÔN

PHỔ TU K7
51GDTC
ĐỨC
 

 Ghi chú: Tiết 5+6 thứ 5 Thầy Thạch Bình giảng cấp trường

- Thứ 3: 8h30: Họp BCH Công Đoàn (A2)

- Thứ 4: 10h: Gặp mặt chúc mừng cán bộ Nữ nhân ngày 08/3 (A2) Tp: BGH, Trưởng các đơn vị (HCTH,QT,TV,TCCB), các đ/c Nữ là trưởng, phó các đv, các nữ Tiến sĩ

- Thứ 4: 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA) Tp: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV,HLV

                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Vinh

   

 

 

Thủy

8  

 

P. TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

Th.S. TRƯƠNG THỊ THỦY

Đức

14  

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THẠCH

Minh

4  

Thạch 

6  

Huyền

12  

Dũng

0  

Thắng

12  

Chung

0  

 

56  

 


Viết bởi: bmcaulong
Ngày Viết: 03/03/2017
Số lần xem: 228

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com