Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 33

  


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:33

Từ ngày 13/03 đến 17 tháng 03 năm 2017

 

HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

                    THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

LÝ THUYẾT E8
PHỔ TU K3+K7
51GDTC
MINH
CS49HLTT
DŨNG

KIỂM TRA GK
CS51HLTT
THỦY+
HUYỀN
LÝ THUYẾT E8
PHỔ TU K1+K4
51GDTC
MINH
PHỔ TU K3
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K7
51GDTC
HUYỀN

CS50GDTC
DŨNG+THẮNG
CS49HLTT
MINH

CS51HLTT
THỦY

PHỔ TU K4
51GDTC
THẮNG

PHỔ TU K8
51GDTC
ĐỨC

3+4


LÝ THUYẾT E8
PHỔ TU K5+K9
51GDTC
MINH
LÝ THUYẾT E8
PHỔ TU K2+K6
51GDTC
MINH
PHỔ TU K5
51GDTC
ĐỨC

LÝ THUYẾT E8
 
PHỔ TU K8
51GDTC
MINH
PHỔ TU K6
51GDTC
HUYỀN

CS51GDTC
ĐỨC

CS50HLTT
THẠCH

PHỔ TU K2
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K9
51GDTC
THẮNG+THỦY

5+6

KIỂM TRA GK
CS51GDTC
HUYỀN+MINH
 
 
PHỔ TU K1
51GDTC
THẮNG

7+8

 

 

SINH HOẠT
BỘ MÔN

 

 Ghi chú:

- Thứ 2: 13h30: Họp giao ban (A2)


                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Vinh

   

 

 

Thủy

6  

 

P. TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

Th.S. TRƯƠNG THỊ THỦY

Đức

10  

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THẠCH

Minh

22  

Thạch 

2  

Huyền

8  

Dũng

4  

Thắng

8  

Chung

0  

 

60  

 


Viết bởi: bmcaulong
Ngày Viết: 11/03/2017
Số lần xem: 249

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com