Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 4 năm 2018
  Đăng nhập
TKB TUẦN 34

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: CẦU LÔNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34

Từ ngày 20/03 đến 24 tháng 03 năm 2017

 

HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

                    THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

PHỔ TU K3
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K7
51GDTC
HUYỀN
CS49HLTT
MINH

CS51HLTT
THỦY


PHỔ TU K1
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K4
51GDTC
HUYỀN
PHỔ TU K3
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K7
51GDTC
MINH
CS49HLTT
MINH

LÝ THUYẾT
PHÒNG HỌC BM
CS51HLTT
THỦY

LÝ THUYẾT HT47
CS50GDTC
DŨNG
PHỔ TU K4
51GDTC
HUYỀN

PHỔ TU K8
51GDTC
ĐỨC

3+4


PHỔ TU K5
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K9
51GDTC
HUYỀN+THỦY

PHỔ TU K2
51GDTC
ĐỨC

PHỔ TU K6
51GDTC
HUYỀN
PHỔ TU K5
51GDTC
ĐỨC

  PHỔ TU K8
51GDTC
MINH
PHỔ TU K6
51GDTC
MINH

CS50HLTT
THẠCH

PHỔ TU K2
51GDTC
HUYỀN

PHỔ TU K9
51GDTC
ĐỨC+THỦY

5+6

CS51GDTC
ĐỨC
 
 
PHỔ TU K1
51GDTC
MINH

CS51GDTC
ĐỨC

7+8

 

 

SINH HOẠT
BỘ MÔN


 

 Ghi chú: - Đ/c Thắng đi học NCS tại Viện KHTDTT từ 20/3 đến 30/4

                - Tiết 5+6 thứ 5 thầy Đức bình giảng cấp trường

- Thứ 4: 15h30: Sinh hoạt chuyên môn (HTA);Tp: Toàn trường


                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Vinh

   

 

 

Thủy

8  

 

P. TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

Th.S. TRƯƠNG THỊ THỦY

Đức

20  

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THẠCH

Minh

12  

Thạch 

2  

Huyền

12  

Dũng

2  

Thắng

0  

Chung

0  

 

56  

 


Viết bởi: bmcaulong
Ngày Viết: 17/03/2017
Số lần xem: 248

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com