Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 6 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02 - Học kỳ I - Năm học: 2016 - 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (20/02)

Trực quản lý

 3 (21/02)

Làm công việc chuyên môn

 4 (22/02)

14h30: Lễ phát động tết trồng cây 2017

 5 (23/02)

Theo dõi tình hình học tập các khóa

6 (24/02)

Rà soát điểm

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(20/02)

Công tác chuẩn bị học kì mới lớp 53A

(21/02)

Trực khoa

4 (22/02)

Làm công việc chuyên môn

(23/02)

Làm thời khóa biểu

6 (24/02)

Công tác văn thư

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(20/02)

Công tác chuẩn bị học kì mới lớp 52A

(21/02)

Rà soát điểm

(22/02)

Trực khoa

(23/02)

Làm công việc chuyên môn

(24/02)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(20/02)

Công tác chuẩn bị học kì mới lớp 53A

(21/02)

Trực khoa

(22/02)

Sắp xếp hồ sơ

(23/02)

Trực khoa

(24/02)

Công tác văn thư

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 19/02/2017
Số lần xem: 160

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com