Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 27/02 đến ngày 03/03 - Học kỳ I - Năm học: 2016 - 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (27/02)

13h30: Hop giao ban
15h30: Hop khoa

 3 (28/02)

Làm công việc chuyên môn

 4 (01/03)

Kiem tra tinh hinh hoc tap cac khoa

 5 (02/03)

Truc quan ly

6 (03/03)

Rà soát điểm

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(27/02)

15h30: Hop khoa

(28/02)

Trực khoa

4 (01/03)

Làm công việc chuyên môn

(02/03)

Làm thời khóa biểu

6 (03/03)

Công tác văn thư

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(27/02)

15h30: Hop khoa

(28/02)

Rà soát điểm

(01/03)

Trực khoa

(02/03)

Làm công việc chuyên môn

(03/03)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(27/02)

15h30: Hop khoa

(28/02)

Trực khoa

(01/03)

Sắp xếp hồ sơ

(02/03)

Trực khoa

(03/03)

Công tác văn thư

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 26/02/2017
Số lần xem: 156

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com