Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 13/03 đến ngày 17/03 - Học kỳ I - Năm học: 2016 - 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (13/03)

13h30: Họp giao ban
15h30: Họp khoa

 3 (14/03)

Trực quản lý.

 4 (15/03)

15h: Sinh hoạt khoa học (HTA)

 5 (16/03)

Kiểm tra tình hình học tập các khóa

6 (17/03)

Công tác chuẩn bị tốt nghiệp lớp 49B

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(13/03)

15h30: Họp khoa

(14/03)

Công tác văn thư

4 (15/03)

Trực khoa

(16/03)

Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 49B

6 (17/03)

Công tác văn thư

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(13/03)

15h30: Họp khoa

(14/03)

Thu học phí

(15/03)

Làm công việc chuyên môn

(16/03)

Trực khoa

(17/03)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(13/03)

15h30: Họp khoa

(14/03)

Làm thời khóa biểu

(15/03)

Rà soát điểm

(16/03)

Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 49B

(17/03)

Trực khoa

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 13/03/2017
Số lần xem: 164

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com