Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 25

Từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2019

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

21

8h: Hội ý BGH (A3)
9h: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (A2)
10h: Họp tập thể lãnh đạo (A2); TP: BCHĐU, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN
13h30: Giao ban trường (A2)
14h30: Tham dự tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của UB Olimpic VN

Thứ 3

22

8h: Thông qua thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 tại E1, E4; TP:QĐ
9h: Tham dự lễ công bố quyết định thành lập học viện múa Việt Nam
9h: Họp BTC hội nghị công chức viên chức năm 2019 (A2); TP: QĐ
11h: Họp ban thường vụ ĐTN (VPĐ)
13h30: Họp hội đồng nghiệm thu giáo trình đấu kiếm (A2); TP: QĐ, tác giả

Thứ 4

23

8h: Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở Lê Thị Thanh Thủy (T3TV); TP: GM, Các TS, các nhà khoa học quan tâm
 

Thứ 5

24

8h: Họp cán bộ chủ chốt (HTA)
8h30: Bảo vệ luận án TS cấp trường Nguyễn Ngọc Khôi  (T3TV); TP: GM, Các TS, các nhà khoa học quan tâm
15h: Họp ban xây dựng đề án chất lượng cao (A2); Tp: QĐ, Trưởng các khoa

Thứ 6

25

7h30: Bế giảng chương trình GDQP&AN k15 - Trường ĐH Kinh Bắc, ĐHTDTTBN tại sân ĐK; TP: TTGDQP&AN, GM
8h: Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 (HTA); TP: Toàn thể cán bộ, giáo viên, HLV

        Thứ 7
26
   

Chủ nhật

27

   
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa đông thay đổi từ tuần 11 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h30 - 17h30) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com