Ban giám hiệu nhà trường

05-07-2019 00-00

Ban giám hiệu Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Đặng Văn Dũng - Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Hữu Trường - Phó hiệu trưởng; TS. Lê Trí Trường - Phó hiệu trưởng.

 

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Email: nguyenvanphuchn@gmail.com

ĐT:  0222.3831.609

Phó hiệu trưởng

PGS.TS Đặng Văn Dũng

Email: dangvandungtdtt@gmail.com

ĐT:  0222.3831.609

Phó hiệu trưởng

PGS.TS Đỗ Hữu Trường

Email: truongbs71@gmail.com

 ĐT:  0222.3831.609

Phó hiệu trưởng

TS. Lê Trí Trường

Email:

 ĐT:  0222.3831.609

 

Chuyên mục tin tức