Bộ môn Thể dục tổ chức thảo luận xây dựng bộ Ngân hàng câu hỏi phục vụ nhiệm vụ đào tạo tại đơn vị giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

09-09-2020 00-00

Ngày 9/9/2020,  Bộ môn Thể dục đã tổ chức buổi thảo luận “Xây dựng ngân hàng câu hỏi lý luận và phương pháp giảng dạy thể dục giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030”.

TS. Lê Trí Trường phát biểu chỉ đạo buổi thảo luận

Đến dự và chỉ đạo buổi thảo luận có: TS. Lê Trí Trường – Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Trung – Trưởng phòng Đào tạo, QLKH & HTQT; TS. Đàm Trung Kiên – Trưởng phòng Khảo thí&ĐBCLGD; PGS.TS. Trần Kim Tuyến – Trưởng khoa GDTC; TS. Nguyễn Xuân Trãi – Trưởng khoa HLTT; ThS. Lê Cảnh Khôi – Trưởng khoa Kiến thức cơ bản và TS. Phạm Tuấn Hiệp – Trưởng khoa KT&KNCSN cùng các thầy cô trong bộ môn Thể dục.

Tại buổi thảo luận, TS. Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng BM Thể dục đã báo cáo quá trình thực hiện bộ ngân hàng câu hỏi của 08 môn chuyên ngành & 01 hệ chương trình Thể dục không chuyên đồng thời nhấn mạnh“việc xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi cho các môn học mới, đảm bảo đúng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo là vô cùng cấp thiết”.

TS. Nguyễn Hữu Hùng đã báo cáo quá trình thực hiện bộ ngân hàng câu hỏi của 08 môn chuyên ngành & 01 hệ chương trình Thể dục không chuyên

Phát biểu chỉ đạo, TS.Lê Trí Trường, Phó hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương tinh thần làm việc của đơn vị đồng thời chỉ đạo, bộ môn cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để có những hướng đổi mới phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Buổi thảo luận kết thúc trong sự đồng thuận cao của các thành viên về cách làm chủ đạo, sáng tạo của bộ môn Thể dục với những sản phẩm cụ thể. Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện tại, bộ môn Thể dục đã cơ bản thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cũng tại buổi thảo luận, bộ môn Thể dục đã ghi nhận 34 ý kiến đóng góp của các thành viên, góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại không chỉ ở bộ môn Thể dục mà còn ở các đơn vị giảng dạy thực hành trong toàn trường nói chung./.

 

 

Chuyên mục tin tức