Công khai của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

30-06-2020 00-00

            Công khai cam kết chất lượng đào tạo

            Công khai tài chính

            Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

            Công khai thông tin cơ sở vật chất

            Công khai chất lượng đào tạo thực tế

             Công khai đề tài sau đại học

             Công khai đề tài, khóa luận đại học

Chuyên mục tin tức