Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tieu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021

25-11-2021 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021

Chuyên mục tin tức