Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tieu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2022

21-07-2022 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2022

Hồ sơ Phạm  Đức Toàn

Hồ sơ Phùng Xuân Dũng

Chuyên mục tin tức