CÔNG KHAI HÒM THƯ GÓP Ý CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH VỚI SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG

04-06-2020 08-00

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo công khai hòm thư công vụ của Trường và các khoa cho sinh viên toàn Trường. Để đảm bảo giải quyết nhanh nhất các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên trong quá trình học tập, sinh viên có thể gửi thắc mắc, kiến nghị trực tiếp qua các hòm thư sau:

- dhtdttbn@upes1.edu.vn (hòm thư của Trường, do Hiệu trưởng quản lý)
- khoagiaoducthechat@upes1.edu.vn (hòm thư của Khoa Giáo dục thể chất, do ban lãnh đạo khoa quản lý)
- khoahuanluyenthethao@upes1.edu.vn (hòm thư của Khoa Huấn luyện thể thao, do ban lãnh đạo khoa quản lý)
- khoaquanlytheducthethao@upes1.edu.vn (hòm thư của Khoa Quản lý TDTT, do ban lãnh đạo khoa quản lý)
- khoaysinhoctdtt@upes1.edu.vn (hòm thư của Khoa Y sinh học TDTT, do ban lãnh đạo khoa quản lý)
- khoakienthuccoban@upes1.edu.vn (hòm thư của Khoa Kiến thức cơ bản, do ban lãnh đạo khoa quản lý)
- khoakienthuckynangcosonganh@upes1.edu.vn (hòm thư của Khoa Kiến thức Kỹ năng cơ sở ngành, do ban lãnh đạo khoa quản lý)

Chuyên mục tin tức