Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2022

17-07-2019 00-00

TT

Họ Tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

Chủ tịch, Phó Hiệu trưởng

2

TS. Vũ Quỳnh Như

Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng BM Điền kinh, Cử tạ

3

TS. Cao Hoàng Anh

Phó Chủ tịch, Trưởng khoa Quản lý TDTT

4

TS. Trần Văn Trường

Ủy viên Ban chấp hành, giảng viên BM Cờ

5

TS. Tô Xuân Thục

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng BM Bóng chuyền

6

ThS. Trần Thị Hồng Việt

Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng khoa Huấn luyện thể thao

7

TS. Nguyễn Thị Xuân Phương

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng BM Quản lý TDTT

8

TS. Nguyễn Thành Long

Ủy viên Ban chấp hành, giảng viên BM  Điền kinh, Cử tạ

9

ThS. Nguyễn Văn Minh

Ủy viên Ban chấp hành, giảng viên BM  Mác lê

10

CN. Nguyễn Thị Minh Hương

Ủy viên Ban chấp hành, Chuyên viên phòng Hành chính, Tổng hợp

11

ThS Lê Thị Thùy Linh

Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng phòng KT&ĐBCLGD

12

ThS. Nguyễn Thị Thu Quyết

Ủy viên Ban chấp hành, Phó giám đốc Trung tâm thông tin, Thư viện

13

TS. Nguyễn Ngọc Khôi

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Đào tạo TT GDQP&AN

Chuyên mục tin tức