Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

15-07-2019 00-00

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ Tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

ThS. Nguyên Văn Tuấn

Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

3

TS. Vũ Quỳnh Như

Uỷ viên ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng BM Điền kinh, cử tạ

4

Ths. Phạm Văn Thảo

Uỷ viên BCH Đảng ủy, giảng viên bộ môn Bóng rổ

5

TS. Lê Trí Trường

Uỷ viên BCH Đảng ủy,Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

6

TS. Trần Trung

Uỷ viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

7

TS. Nguyễn Văn Hòa

Uỷ viên BCH Đảng ủy, Phó giám đốc trung tâm GDQP&AN

8

TS. Nguyễn Hữu Hùng

Uỷ viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCSHCM

9

PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh

Uỷ viên BCH Đảng ủy,giảng viên bộ môn Quản lý TDTT

10

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

Uỷ viên BCH Đảng ủy, Viện trưởng viện Khoa học và CN TDTT

11

ThS. Lê Cảnh Khôi

Uỷ viên BCH Đảng ủy, Trưởng khoa Kiến thức cơ bản

Chuyên mục tin tức