Danh sách giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

30-08-2019 00-00

NGUỒN NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Họ và tên

Học vị

Năm công nhận

Chức vụ

 1.  

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Tiến sĩ

2010

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 1.  

PGS.TS Đỗ Hữu Trường

Tiến sĩ

2008

Phó Hiệu trưởng

 1.  

PGS.TS Đặng Văn Dũng

Tiến sĩ

2006

Phó Hiệu trưởng

 1.  

PGS.TS Trần Đức Dũng

Tiến sĩ

1985

Nguyên Hiệu trưởng

 1.  

GS.TS Lưu Quang Hiệp

Tiến sĩ

1986

Nguyên Hiệu trưởng

 1.  

GS.TS Nguyễn Đại Dương

Tiến sĩ

1994

Nguyên Hiệu trưởng

 1.  

PGS.TS Nguyễn Kim Xuân

Tiến sĩ

2002

Nguyên Phó Hiệu trưởng

 1.  

PGS.TS Vũ Chung Thủy

Tiến sĩ

2001

Nguyên Phó Hiệu trưởng

 1.  

PGS.TS Trần Tuấn Hiếu

Tiến sĩ

2004

Giám đốc

 1.  

PGS.TS Tạ Hữu Hiếu

Tiến sĩ

2011

Hiệu trưởng Trường PTNK

 1.  

PGS.TS Đinh Quang Ngọc

Tiến sĩ

2011

Phó viện trưởng

 1.  

PGS.TS Đinh Khánh Thu

Tiến sĩ

2011

Trưởng BM

 1.  

PGS.TS Nguyễn Cẩm Ninh

Tiến sĩ

2012

Trưởng BM

 1.  

PGS.TS Ngô Hải Hưng

Tiến sĩ

2012

Giảng viên

 1.  

PGS.TS Bùi Ngọc

Tiến sĩ

2013

Trưởng BM

 1.  

PGS.TS Ngô Trang Hưng

Tiến sĩ

2013

Giảng viên

 1.  

TS Phạm Thế Vượng

Tiến sĩ

2008

Trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Văn Đức

Tiến sĩ

2008

Phó trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Xuân Trãi

Tiến sĩ

2009

Trưởng khoa

 1.  

TS Trần Kim Tuyến

Tiến sĩ

2009

Trưởng khoa

 1.  

TS Trần Trung

Tiến sĩ

2009

Trưởng phòng

 1.  

TS Đàm Trung Kiên

Tiến sĩ

2009

Trưởng phòng

 1.  

TS Nguyễn Trọng Bốn

Tiến sĩ

2011

Giảng viên

 1.  

TS Vũ Ngọc Tuấn

Tiến sĩ

2012

Trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Thị Xuân Phương

Tiến sĩ

2012

Phó trưởng BM

 1.  

TS Phạm Việt Hùng

Tiến sĩ

2012

Giảng viên

 1.  

TS Cao Hoàng Anh

Tiến sĩ

2012

Trưởng khoa

 1.  

TS Phạm Đức Toàn

Tiến sĩ

2013

Trưởng BM

 1.  

TS Lý Đức Trường

Tiến sĩ

2013

Trưởng BM

 1.  

TS Đinh Thị Mai Anh

Tiến sĩ

2013

Phó trưởng BM

 1.  

TS Phạm Tuấn Hiệp

Tiến sĩ

2013

Trưởng khoa

 1.  

TS Nguyễn Đình Chung

Tiến sĩ

2013

Chuyên viên

 1.  

TS Lê Trí Trường

Tiến sĩ

2013

Trưởng phòng

 1.  

TS Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sĩ

2013

Trưởng phòng

 1.  

TS Hồ Mạnh Trường

Tiến sĩ

2014

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Văn Hải

Tiến sĩ

2014

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Lê Huy

Tiến sĩ

2014

Trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Xuân Hường

Tiến sĩ

2014

Giảng viên

 1.  

TS Đặng Hoài An

Tiến sĩ

2015

Giám đốc

 1.  

TS Trần Anh Vương

Tiến sĩ

2015

Phó trưởng BM

 1.  

TS Tô Xuân Thục

Tiến sĩ

2015

Phó trưởng BM

 1.  

TS Lộc Đình Cương

Tiến sĩ

2015

Giảng viên

 1.  

TS Đào Trọng Kiên

Tiến sĩ

2015

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Ngọc Anh

Tiến sĩ

2015

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Thành Long

Tiến sĩ

2016

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Như Quỳnh

Tiến sĩ

2016

Phó GĐ

 1.  

TS Phạm Tuấn Dũng

Tiến sĩ

2016

Phó trưởng phòng

 1.  

TS Nguyễn Hồng Đăng

Tiến sĩ

2016

Phó trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ

2017

Phó GĐ

 1.  

TS Mai Thị Bích Ngọc

Tiến sĩ

2017

Phó tổng biên tập Tạp chí

 1.  

TS Vũ Quỳnh Như

Tiến sĩ

2017

Phó trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Tiến Sơn

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

 1.  

TS Đinh Hùng Trường

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Quốc Việt

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

 1.  

TS Đỗ Hữu Ngọc

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

 1.  

TS Phạm Văn Thắng

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

 1.  

TS Lê Hoài Nam

Tiến sĩ

2017

Giảng viên

 1.  

TS Trương Đức Thăng

Tiến sĩ

2017

Phó trưởng khoa

 1.  

TS Lưu Trọng Tuấn

Tiến sĩ

2018

Giảng viên

 1.  

TS Trần Ngọc Dũng

Tiến sĩ

2018

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Đức Anh

Tiến sĩ

2018

Giảng viên

 1.  

TS Đỗ Tiến Thân

Tiến sĩ

2018

Chuyên viên

 1.  

TS Nguyễn Xuân Tuấn

Tiến sĩ

2018

Chuyên viên

 1.  

TS Nguyễn Thu Hường

Tiến sĩ

2018

Phó trưởng khoa

 1.  

TS Trần Văn Thạch

Tiến sĩ

2019

Trưởng BM

 1.  

TS Lê Vương Anh

Tiến sĩ

2019

Trưởng BM

 1.  

TS Nguyễn Hữu Hùng

Tiến sĩ

2019

Phó Trưởng BM

 1.  

TS Trần Văn Trường

Tiến sĩ

2019

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Ngọc Khôi

Tiến sĩ

2019

Giảng viên

 1.  

TS Vũ Xuân Nam

Tiến sĩ

2019

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Ngọc Tuấn

Tiến sĩ

2019

Giảng viên

 1.  

TS Nguyễn Thị Việt Nga

Tiến sĩ

2019

Giảng viên

Chuyên mục tin tức