Danh sách phòng thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 3 - năm 2021

14-10-2021 00-00

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh công bố danh sách phòng thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 3 năm 2021

DANH SÁCH PHÒNG THI 1

DANH SÁCH PHÒNG THI 2

DANH SÁCH PHÒNG THI 3

DANH SÁCH PHÒNG THI 4

DANH SÁCH PHÒNG THI 5

Chuyên mục tin tức