Danh sách phòng thi tuyển sinh đại học đợt 2 _ năm 2021

14-09-2021 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo danh sách phòng thi, số báo danh, ID, mật khẩu tham gia dự thi tuyển sinh đại học chính quy trực tuyến đợt 2 - 2021

DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 _ NĂM 2021

Chuyên mục tin tức