Danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 - tính tới hết ngày 30/9/2020

30-09-2020 00-00

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021 tới hết ngày 30/9/2020

Để thuận lợi cho các sinh viên Nhà trường theo dõi, cập nhật và kiểm tra thông tin về tình hình đóng học phí, Bộ phận Tài vụ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cập nhật chi tiết danh sách sinh viên đóng học phí học kỳ I năm học 2020-2021 tới hết ngày 30/9/2020

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0912.324.352

Danh sách các sinh viên đã nlộp học phí được thống kê tại Link: Danh sách sinh viên nộp học phí tới hết 30/9/2020

Danh sách sinh viên nợ học phí được thống kê tại Link: Danh sách sinh viên nợ học phí

Chuyên mục tin tức