Danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020

27-03-2020 17-02

Bộ phận Tài vụ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chốt danh sách sinh viên đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020

Để thuận lợi cho các sinh viên Nhà trường theo dõi, cập nhật và kiểm tra thông tin về tình hình đóng học phí, Bộ phận Tài vụ Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cập nhật chi tiết danh sách sinh viên đóng học phí học kỳ II năm học 2019-2020 tới hết ngày 27/3/2020.

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0912.324.352

Danh sách các sinh viên được thống kê tại Link:

/ckfinder/userfiles/files/T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20danh%20s%C3%A1ch%20sinh%20vi%C3%AAn%20%C4%91%C3%B3ng%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%20t%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%BFt%20ng%C3%A0y%2027_3_2020.xlsx

Chuyên mục tin tức