Đề án phát triển trường Đại học TDTT Bắc Ninh

08-07-2019 00-00

Đề án tổng thể “xây dựng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thể dục thể thao”

 Toàn bộ đề án xem tại đây

Chuyên mục tin tức