Đề án phát triển trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030

08-07-2019 00-00

Đề án phát triển Trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Xem toàn bộ đề án tại đây

Chuyên mục tin tức