Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

28-07-2020 00-00

Thực hiện theo quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020, ngày 28/7/2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020.

Tham dự phiên họp có PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chuyên gia Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước; GS.TS. Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; các thành viên trong Hội đồng và các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020.

 

 Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2020 đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên tại phiên hợp

Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2020 đã tiếp nhận Hồ sơ của 06 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư là giảng viên của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, TTrường Đại học TDTT Đà Nẵng, Trường Đại học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học TDTT và Bệnh viện Thể thao Việt Nam .

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra sáng ngày 28/7/2020, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2020. Kết quả phiên họp thứ nhất có 06 ứng viên Phó Giáo sư được Hội đồng biểu quyết đồng ý đủ tiêu chuẩn và được trình bày báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ.

Ứng viên Phạm Việt Hùng trình bày báo cáo khoa học tổng quan tại phiên họp

Trong phiên họp thứ hai diễn ra vào chiều ngày 28/7/2020, dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Đại Dương, chủ tịch Hội đồng, HĐGSCS Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên. Sau khi họp bàn, tổng hợp nhận định và kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng đối với các kết quả báo cáo của các ứng viên, HĐGSCS Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã thống nhất công nhận 06 ứng viên Phó Giáo sư đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ lên Hội đồng chức danh Giáo sư cấp trên xem xét năm 2020.

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn  gửi hồ sơ lên HĐCDGS liên ngành xét công nhận đạt chức danh Phó giáo sư  năm 2020:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Chức vụ/Đơn vị công tác

  1.  

Trần Hiếu

PGS

TDTT

Giáo dục thể chất

Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học TDTT

  1.  

Phạm Việt Hùng

PGS

TDTT

Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Giảng viên khoa Quản lý TDTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  1.  

Nguyễn Xuân Hùng

PGS

TDTT

Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Phó phụ trách bộ môn Quản trị thể thao Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

  1.  

Võ Trường Kha

PGS

TDTT

Y học thể thao

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam

  1.  

Nguyễn Duy Quyết

PGS

TDTT

Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

  1.  

Nguyễn Quang Sơn

PGS

TDTT

Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Giảng viên Ban Giáo dục thể chất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chuyên mục tin tức