Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

20-07-2022 00-00

Thực hiện theo quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022, ngày 20/7/2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Tham dự phiên họp có ThS. Hà Phương, đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước; GS.TS. Nguyễn Đại Dương - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; các thành viên trong Hội đồng và các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

 

 Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2022 đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên tại phiên hợp

Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2022 đã tiếp nhận Hồ sơ của 02 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư là giảng viên của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Tại phiên họp thứ nhất, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá hồ sơ của từng ứng viên theo đúng quy trình và các điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2022. Kết quả phiên họp thứ nhất có 02 ứng viên Phó Giáo sư được Hội đồng biểu quyết đồng ý đủ tiêu chuẩn và được trình bày báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ.

Ứng viên Phùng Xuân Dũng trình bày báo cáo khoa học tổng quan tại phiên họp

Trong phiên họp thứ hai, dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Đại Dương, chủ tịch Hội đồng, HĐGSCS Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên. Sau khi họp bàn, tổng hợp nhận định và kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng đối với các kết quả báo cáo của các ứng viên, HĐGSCS Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã thống nhất công nhận 02 ứng viên Phó Giáo sư đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ lên Hội đồng chức danh Giáo sư cấp trên xem xét năm 2022.

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn  gửi hồ sơ lên HĐCDGS liên ngành xét công nhận đạt chức danh Phó giáo sư  năm 2022:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành

Chức vụ/Đơn vị công tác

  1.  

Phạm Đức Toàn

PGS

TDTT

 

Trưởng Bộ môn Bóng rổ, Khoa GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

4. 

Phùng Xuân Dũng

PGS

 

TDTT

 

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Chuyên mục tin tức