Hướng dẫn sinh viên tham gia học tập trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại

06-03-2020 00-00

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh triển khai dạy học trực tuyến trên ứng dụng Zoom.us. Sinh viên Nhà trường sẽ sử dụng Mã đăng nhập và Mật khẩu  để tham gia lớp học trên thời khóa biểu của Trường.

Để thuận tiện cho sinh viên trong quá trình tham gia học tập trực tuyến, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm và tham gia lớp học cũng như các quy định khi tham gia học tập trực tuyến như sau:

/ckfinder/userfiles/files/HUONG%20DAN%20ZOOM%20CHO%20SINH%20VIEN.pdf

 

 

Chuyên mục tin tức