Kế hoạch kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

25-03-2021 17-39

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh xây dựng kế hoạch kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh như sau

Chuyên mục tin tức