Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 - năm 2020

28-10-2020 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 - năm 2020

Chuyên mục tin tức