Kết quả thi tuyển sinh cao học năm 2020 (lần 1)

31-08-2020 00-00

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo tới tất cả các thí sinh dự thi tuyển sinh cao học năm 2020 (đợt 1)  có các trường điểm thi như sau: "ĐM-1" là "Sinh lý TDTT";  "ĐM-2" là "Môn Lý luận TDTT"; "ĐM-3" là "Môn Ngoại ngữ"

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học năm 2020 (đợt 1) tại đây

Chuyên mục tin tức