NCS Đậu Thị Lợi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

Ngày 21/1/2022,  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đậu Thị Lợi với đề tài: Xây dựng chương trình phổ cập bơi cho học sinh  9-11 tuổi thành phố Hà Nội”.  Chuyên ngành:  Giáo dục học;  Mã ngành:  9140101

NCS Nguyễn Mỹ Việt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Trường

Sáng 21/01/2022, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Việt về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho học sinh trung học phổ thông thành phố Tuyên Quang”.