Kiện toàn lãnh đạo công đoàn trường

06-06-2019 00-00

 Với mục đích kiện toàn bộ máy, bảo đảm về số lượng và chất lượng Ủy viên BCH Công đoàn Trường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, ngày 22/4/2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã họp và bầu chức danh Chủ tịch công đoàn Trường

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Liên đoàn lao động Thị xã Từ Sơn, từ ngày 18/4/2019, đồng chí PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn trường thôi giữ chức  vụ chủ tịch Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, nguyên chủ tịch Công đoàn trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS Đỗ Hữu Trường được bầu giữ chức chủ tịch công đoàn trường và các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH khóa 24 nhiệm kỳ 2017-2022

         Với mục đích kiện toàn bộ máy, bảo đảm về số lượng và chất lượng Ủy viên BCH Công đoàn Trường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, ngày 22/4/2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã họp và bầu chức danh Chủ tịch công đoàn Trường. Tại phiên họp, với 100% phiếu tín nhiệm, PGS.TS. Đỗ Hữu Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã được bầu giữ Chủ tịch Công đoàn Trường. Các đ/c Nguyễn Ngọc Khôi, đ/c Lê Thị Thùy Linh, đ/c Nguyễn Thị Xuân Phương được bầu bổ sung là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn trường khóa 24 Nhiệm kỳ 2017-2022.

         Ngày 4/6/2019 Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức hội nghị bàn giao giữa nguyên chủ tịch công đoàn Trường  PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc và tân chủ tịch công đoàn Trường  PGS.TS. Đỗ Hữu Trường. Tại Hội nghị PGS.TS Đỗ Hữu Trường, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã hứa sẽ quyết tâm xây dựng Công đoàn Trường thành một khối đoàn kết, thống nhất, tạo nên môi trường làm việc dân chủ, bình đẳng, đồng thời quan tâm và nâng cao đời sống đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

        Trường đại học TDTT Bắc Ninh khóa 24 nhiệm kỳ 2017-2022 có 13 đồng chí tham gia BCH công đoàn và 9 tổ công đoàn bộ phận./.

Chuyên mục tin tức